Kanoweekend Dinkel/Regge

Dit verslagje betreft de Dinkeltocht op 23 maart 2024.

De Dinkel is een smal stromend riviertje met vele bochten, waarvoor tussen oktober en april een vergunning vereist is om op te mogen varen. In de periode april tot oktober is de Dinkel niet toegankelijk voor boten/kajaks etc.

Jeffrey had gezorgd voor de benodigde vergunning, waarop het maximum aantal deelnemers inschreven. Zo vetrokken 11 kajakliefhebbers op zaterdagochtend om ca. 08.30 uur vanaf de loods in Almere. Twee tochtvoorbereiders van de tocht (Sabrina en Jan) waren al een dag eerder gegaan om te varen op de Regge.

De start was aan de Goormatenweg 3 te Overdinkel, waarna een tocht van ca 20 km naar Paviljoen Lutterzand bij Lutte gevaren zou worden. Het weer was enigszins wisselvallig bij temperaturen rond 7 tot 9 graden Celsius. Daarbij zou er wind staan tot 4 à 5 Bft, waar niet veel last van werd ervaren, omdat er gevaren werd tussen hogere wallen of bossages.

Bij de startplaats waren wij niet de enigen en de parkeerplaatsen in de berm erg beperkt. Na het afladen van de kajaks en toebehoren werden de nodige auto’s verplaatst naar het eindpunt, omdat het nu eenmaal geen heen-en-weertje betrof. Rond 12 uur konden we eindelijk starten. Al na enkele kilometers kwamen we een omgevallen boom tegen die op ca. 80 cm na de hele Dinkel blokkeerde. Voor de smalle doorvaart was stuurmanskunst nodig om, rekening houdende met de stroming, de punt van de kajak recht in de opening te krijgen. Een enkeling lukte dit niet de eerste keer, waarop zijn/haar kajak genadeloos door de stroom dwars tegen de boomstam met takken werd gedrukt. Met vereende krachten, trekken aan takken en vrolijke adviezen kwam een ieder er uiteindelijk doorheen, op 1 na. Deze slimmerik (Alex) verkoos ervoor om uit te stappen en over te dragen. Al met al werd de tocht met goede moed voorgezet en werd door een ieder genoten van de stroming, wat weer eens een andere ervaring is dan varen de golven en in de wind van groot water (Gooimeer bij de club en Markermeer). Het nemen van bochten is dan ook anders. Zo bleek dat we net voor de lunchpauzeplaats 3 medevaarders, die achter ons voeren, kwijt waren. Na een belletje bleek dat 1 medevaarder (Alex) door de stroming tegen de wand van de buitenbocht was geduwd en daardoor was omgeslagen. Doordat de betreffende persoon er blijkbaar vanuit was gegaan dat het maar een smal en rustig riviertje was, had hij geen spatzeil om, geen droge kleding bij zich en de spullen niet vast in de boot. Gelukkig was er hulp van 2 medevaarders en werd alles opgevist, waarna deze ongelukkige kajakker onder ons, verkleumt de lunchpauzeplaats bereikte. Met geleende droge kleren kon hij verder genieten van de tocht. Leermoment: ook al lijkt de tocht eenvoudig, neem altijd de nodige voorzorgen zoals spatzeil, droge kleding en borging bagage/accessoires.

Doordat er na de lunchpauze minder groteske versperringen waren, leek de middag sneller te gaan. Dit ondanks enkele zeer smalle doorgangen. Ondertussen werd er door de deelnemers niet alleen van het kajakken zelf genoten, maar ook van de omgeving, de onderlinge conversaties en de vogels, waaronder winterkoninkjes, ijsvogel en roofvogels.

De tocht werd door een ieder als mooi en geslaagd ervaren, ondanks de nog kale natuur, het enkele (hagel)buitje en de afwezigheid van aanlegsteigers, waardoor uit-/in stappen bij lunchpauzeplaats en eindpunt meer op circusacts leken. Zo gleed Friso bij het uitstappen bij het eindpunt tweemaal uit, waardoor hij tweemaal volledig te water raakte. Na het opladen van de kajaks werd de reis naar Vakantiepark Mölke te Zuna (aan de Regge) aangevangen, voor het avonddiner en de overnachting in enkele huisjes. Deze dag werd dan ook gezellig afgesloten in het restaurant, waarna van een goede nachtrust werd genoten. De volgende ochtend waren de weersvooruitzichten aanmerkelijk slechter, waardoor slechts een kleine (kern)groep (Jan, Sabrina, Dirk en Ed) besloot om de Reggetocht te gaan varen. Over hun ervaringen volgt een apart verslag. De overige deelnemers van dit weekend besloten bijtijds huiswaarts te gaan.

(Verslag: Wouter. Foto’s: diverse deelnemers)