Algemene Gedragscode voor de Watersporter

Samengesteld door de Werkgroep Veiligheid van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie. mei 2009

Inleiding

Een enquête onder de leden van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPvW) heeft uitgewezen dat het gedrag van sommige waterrecreanten grote ergernis geeft. Om te voorkomen dat dit tot strengere wet- en/of regelgeving leidt, hebben wij deze Algemene Gedragscode voor de Watersporter opgesteld, met daarbij de gedachte: “Wie de schoen past, trekt hem aan”. Het NPvW is van mening dat u mede watergebruikers kan en mag wijzen op het naleven van deze gedragscode, tenzij uw eigen veiligheid daardoor in gevaar komt.

Veiligheid

Goed Zeemanschap is de grondregel; als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

 • Denk altijd aan uw snelheid en houd voldoende afstand.
 • Ken de uitwijkregels en reageer dus tijdig; óók bij het zien van een A-vlag (duikers te water!).
 • Besteed onder alle omstandigheden aandacht aan uw eigen zichtbaarheid en uitzicht. (beperkt zicht / dode hoek).
 • Wees voorzichtig met alcohol, hanteer dezelfde regels als in het wegverkeer.
 • Onderken zowel de vaardigheden als de beperkingen van uw opvarenden, in het bijzonder bij slechte weer- en/of vaarcondities.
 • Gasten aan boord altijd voorlichten over veiligheid: wijs op plaats en gebruik van EHBO-kist, noodsignalen, reddingsvesten, brandblusmiddelen en communicatiemiddelen. Waarschuw voor onder spanning staande trossen en/of lijnen.
 • Luister regelmatig naar alle beschikbare weerberichten en handel hiernaar.
 • Stop alle mechanische voortstuwingsmiddelen wanneer u afgemeerd ligt in een sluis.

Wellevendheid

Bied hulp in geval van nood!

 • Maak geen onnodig lawaai zoals luidruchtige conversaties, te hard staande radio’s.
 • Wijs uw eigen bemanning niet luidruchtig terecht; geluid draagt ver op het water!
 • Sta andere schepen toe langszij te komen; loop over het voordek van uw buurman om aan de wal te komen, tenzij anders is overeengekomen. Neem andermans trossen aan bij het afmeren, ook al komt men niet bij u langszij.
 • Denk aan uw snelheid en pas deze aan de omstandigheden van het vaarwater aan; te hoge snelheid ontsiert iedere manoeuvre, zoals bij aan- en ontmeren in havens en uitvaren van sluizen. Tevens veroorzaakt een te hoge hekgolf grote overlast aan (wal)vissers, kleinere schepen, kano’s en zwemmers. Ook beschoeiing en natuur hebben daaronder te lijden.
 • Zorg voor correcte vlagvoering; natievlag neerhalen bij zonsondergang!

Uitrusting

 • Draag een reddingsvest, dit geldt zeker voor kinderen. Zet kleine kinderen aan boord zo mogelijk aan een lijn.
 • Luister voortdurend uit op uw marifoon; op de doorgaande hoofdvaarwegen altijd op het voorgeschreven/aangegeven kanaal! Zend indien noodzakelijk, kort en bondig.
 • Laat uw noodsignalen, EHBO-middelen en brandbestrijdingsapparatuur regelmatig keuren!
 • Zorg er voor geldende vaarreglementen (BPR) aan boord te hebben.
 • Check voor vertrek altijd uw navigatie instrumenten en -verlichting.
 • Zorg voor recente kaarten van het vaargebied. Werk ze zo nodig bij.

Milieu

 • Werp geen afval overboord; mede watergebruikers zijn u dankbaar.
 • Loos inhoud vuilwatertank en lenswater niet op het oppervlaktewater, maar loos dit bij een afgiftepunt.
 • Honden uitlaten mag aangelijnd, maar ruim de uitwerpselen op.
 • Verstoor geen dieren in natuurgebieden, betreed geen rust- of broedgebieden.